LA VIDA Solutions Voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Goede afspraken, maken goede vrienden. Zodra u uw akkoord voor een offerte heeft gegeven, kunnen wij starten aan uw project. Uw akkoord voor offerte wordt steeds schriftelijk gegeven: via handtekening voor akkoord op de offerte of via email (niet telefonisch) Bij het geven van uw akkoord voor offerte, gaat u automatisch akkoord met onderstaande afspraken.

Onze voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden:

Van zodra u uw akkoord voor offerte heeft gegeven, kunnen wij beginnen aan uw project. Uw akkoord voor offerte wordt steeds schriftelijk gegeven: via handtekening voor akkoord op de offerte, via email of via fax (niet telefonisch!!!) Bij het geven van uw akkoord voor offerte, gaat u automatisch akkoord met onderstaande afspraken.

Belangrijke afspraken:

Bij bestelling geeft u de juiste facturatiegegevens op. Ook indien er een PO nummer op de factuur dient te komen, dient u deze bij bestelling door te geven. Wenst u de facturatiegegevens achteraf te wijzigen of een PO nummer toe te voegen, dan kan dit enkel mits extra administratiekost van € 25. In de offertes zijn geen layoutkosten, verzendkosten of plaatsingskosten inbegrepen. Tenzij dit uitdrukkelijk vermeld is in de offerte. Offertes zijn maximaal 1 maand geldig. Prijswijzigingen en typfouten voorbehouden. Alle prijzen zijn excl. 21%BTW. De prijzen in offertes zijn enkel geldig indien de vermelde aantallen en onderdelen besteld worden. Wenst u meer of minder te bestellen dan vermeld in de offerte, dan zal de prijs aangepast worden.

Aanleveren van bestanden:

Bestanden tot 5 MB kan u in bijlage via email verzenden. Gelieve bestanden groter dan 5 MB, te bezorgen op een USB-stick, aan onze accountmanagers. Hoe u de bestanden drukklaar kan aanleveren vindt u terug op onze website. OPGELET: Als de bestanden niet correct zijn aangeleverd, betaalt u een extra opmaakkost van 50 EUR per uur (met een minimum van 30 EUR). Als de productietijd dit niet toelaat, wordt u van deze extra opmaakkost niet op voorhand verwittigd. OPGELET: Files die drukklaar door u worden bezorgd, worden door ons niet automatisch nagekeken. U bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de beelden, het omzetten van de lettertypes, het correcte formaat, het voorzien van de afloop, de juiste kleurinstellingen, … Blijkt na de productie dat er toch iets niet in orde is (bv. een beeld van slechte kwaliteit of tekst dat in een ander lettertype staat) kan LA VIDA solutions in GEEN geval verantwoordelijk gesteld worden. Wenst u dat wij dit op voorhand nakijken, dient u dit bij bestelling te vermelden. U betaalt dan een extra opmaakkost van 50 EUR per uur, met een minimum van 30 EUR.

Productietermijn:

De productietijd is per product verschillend. Dit varieert van 5 werkdagen tot 3 weken. Gelieve de productietermijn te checken bij bestelling. Rushproductie is enkel mogelijk in samenspraak en mits de planning dit toelaat. U betaalt een extra toeslag van minimum € 50 op het totaalbedrag. Gelieve ons hiervoor te contacteren.

Levering:

Standaard wordt de bestelling op afspraak afgehaald te Brusselsesteenweg 31 – 1980 Zemst. Dit kan op alle werkdagen van 9u tot 12u en van 13u tot 17u. Wenst u de goederen te laten plaatsen of verzenden, dient u dit bij bestelling te vermelden. Gelieve het juiste adres op te geven, zodat de kostprijs hiervan kan berekend worden.

Betaling:

U dient de factuur te betalen bij afhaling, tenzij anders aangegeven op de offerte.
U kan cash betalen of met bancontact. Kan u niet betalen bij afhaling, kunnen de goederen niet meegegeven worden! U kan er ook voor kiezen om het bedrag op voorhand over te schrijven. Gelieve dit op voorhand te melden, zodat een digitale versie van de factuur kan bezorgd worden. Van zodra het bedrag effectief op onze rekening staat, kunnen de goederen afgehaald worden. Worden de goederen verzonden met koerier, betaalt u cash aan de koerier of u schrijft op voorhand het totaalbedrag naar ons over. Van zodra het bedrag effectief op onze rekening staat, zullen we de goederen opsturen. Gelieve uw voorkeur bij bestelling door te geven. Gaat het over een plaatsing (bv. etalagebelettering, spandoekconstructie, …) dient u het bedrag op voorhand over te schrijven. Hebben we het bedrag op de dag van de plaatsing nog niet ontvangen, kan de plaatsing niet doorgaan.

OPGELET: Bij bestelling inclusief plaatsing, dient u rekening te houden met een aantal extra afspraken. Info omrent deze afspraken kan u opvragen bij onze accountmanagers.

LA VIDA solutions VOF – Brusselsesteenweg 31  – 1980 Zemst – 0472 907 305 – info@lavidasolutions.be – www.lavidasolutions.be – Alle werkdagen geopend van 9u tot 12u en van 13u tot 17u.

Afspraken Autobelettering

Opmaak juiste model van de wagen::

U bent verantwoordelijk dat de opmaak op het juiste model van wagen wordt gemaakt. Dit geldt ook als LVS instaat voor de opmaak! Gelieve in het ontwerp dus duidelijk te checken of het model van wagen correct is. Controleer zeker of de wagen correct verlengd /verhoogd is. Controleer de kleur van wagen. Controleer of de wagen een raam in de laadbak en/of achteraan heeft. Controleer de bumpers / bagetten in het ontwerp. Als deze niet mee in de koetskleur gespoten zijn, zijn deze in het ontwerp grijs gekleurd. De verantwoordelijkheid van het correcte model van wagen wordt enkel overgedragen naar LVS als u op voorhand met de wagen langs komt (na goedkeuring van de offerte) in ons atelier en deze door LVS laat opmeten en fotograferen. OPGELET: de wagen wordt pas grondig door LVS opgemeten als u de offerte heeft goedgekeurd. Als op de dag van de belettering blijkt dat de stickers niet op het juiste model van wagen zijn gemaakt en bv. te groot of te klein zijn, zal alles herdrukt worden op uw kosten (tenzij de opmetingen door LVS zijn gebeurd).

Belettering in ons atelier:

Een autobelettering gebeurt steeds in ons atelier (ook bij kleine beletteringen). Om een goede kleefkracht van stickers te kunnen garanderen, moet de belettering gebeuren in een afgesloten binnenruimte met een constante temperatuur van 18°C (dus voorzien van airco in de zomer en verwarming in de winter). De lijmlaag hecht nog 24u verder na de belettering. Daarom is het erg belangrijk dat de wagen de nacht na de belettering blijft binnenstaan. Indien de autobelettering op verplaatsing dient te gebeuren, bent u verantwoordelijk voor het creëren van de ideale beletteringsomstandigheden (= afgesloten binnenruimte, met een constante temperatuur van 18°C en de mogelijkheid om het voertuig na de belettering nog min. 1 nacht te laten binnenstaan). Omdat we deze factoren op verplaats ing niet kunnen controleren, kan LVS NIET verantwoordelijk gesteld worden bij het loskomen van de stickers indien de wagen niet in ons atelier beletterd is. Ook indien u beslist om de wagen vroeger af te halen (dezelfde dag van de belettering) vervalt deze garantie.

De dag van de belettering:

We verwachten de wagen ten laatste op de afgesproken dag om 8u30 in ons atelier. (tenzij anders afgesproken) Uiteraard mag u de wagen ook vroeger brengen. Wordt de wagen later dan afgesproken naar ons atelier gebracht, zullen de ‘wachturen’ van de beletteraar aangerekend worden aan 50 EUR per uur. Brengt u de wagen buiten de openingsuren, zet u de wagen op onze oprit/parking. De sleutel steekt u in een gesloten omslag met vermelding van de bedrijfsnaam in de brievenbus. Het voertuig dient gereinigd binnen gebracht te worden. Er mogen GEEN andere stickers op kleven. Eventuele reiniging van vuile wagens wordt aangerekend aan 50 EUR per uur. U wordt van deze extra kost niet op voorhand op de hoogte gebracht. Indien er nog stickers op de wagen kleven, dienen deze eerst verwijderd te worden. U betaalt hiervoor een extra kost van 50 EUR per uur. Gelieve op voorhand te vermelden indien het verwijderen ook voorzien moet worden. Indien u dit niet op voorhand heeft gemeld, is het mogelijk dat de belettering uitgesteld moet worden naar een latere datum (opdrachten van andere klanten mogen hierdoor niet in het gedrang komen).

Afhaling van de wagen:

Zodra de wagen klaar is voor afhaling, zullen wij  u hierover informeren. Het afhalen van de wagen dient te gebeuren tijdens de openingsuren alsook de betaling dient bij afhaling van de wagen te worden voldaan. (tenzij er een andere betalingstermijn op de offerte werd overeengekomen). Betalingen kunnen cash verlopen, indien per overschrijving dient dit op voorhand met LVS afgesproken te worden.

Annulatie van de belettering:

Indien u de afgesproken beletteringsdatum minder dan 5 werkdagen op voorhand annuleert of verzet, zal het volledige bedrag (dus incl. de niet gepresteerde uren van belettering) toch gefactureerd worden. Het gehele facturatiebedrag zal ook aangerekend worden indien de belettering niet kan doorgaan wegens een foutief doorgegeven formaat van stickers (tenzij LVS de formaten heeft opgemeten), foutieve stickersoorten (bv. geen window vision voorzien) of een wagen dat te laat binnengebracht werd waardoor de belettering niet tijdig kan afgerond worden, enz.)

Levensduur van de stickers:

Als de stickers in de ideale omstandigheden zijn geproduceerd en gekleefd, hebben de stickers een geschatte levensduur van 7 à 10 jaar (bij gegoten folie, color/full wrap), 5 à 7 jaar (bij polymeer folie en Oracalfolie), 1 à 3 jaar (bij window vision), 6 maanden (bij removable folie). Bij loskomen van stickers, blaasvorming, scheuren, enz. dient u altijd langs te komen met de wagen in ons atelier, zodat we de oorzaak hiervan kunnen achterhalen. De garantie vervalt indien de belettering niet in ons atelier is gebeurd, de wagen op de beletteringsdag zelf is afgehaald, bij vandalisme, bij gebruik van hoge drukreiniger op korte afstand, enz.

Verwijdering van de stickers:

Stickers die gekleefd worden op nieuwe auto’s kunnen achteraf verwijderd worden zonder schade aan de lak van het voertuig te veroorzaken. U dient op te letten met wagens die opnieuw gespoten zijn. Bij het verwijderen van de stickers kan de lijmlaag de gespoten lak beschadigen. Eventuele schade aan lak van het voertuig veroorzaakt door het verwijderen van de stickers kan in geen geval ten laste gelegd worden van LVS.OPGELET: Stickers kleven niet op verroeste, beschadigde delen van de wagen. Wordt de sticker hier toch over gekleefd, kan de sticker op deze plaatsen loskomen, scheuren of in blazen trekken. LVS  kan hier in geen geval aansprakelijk voor gesteld worden. We raden dan ook altijd aan om de wagen eerst te herstellen. U mag het bestickeren van een wagen niet vergelijken met het herspuiten van de lak. Onbereikbare delen (zoals gleuven tussen 2 deuren of platen, diepe inkepingen (bij lichten of luchtroosters,…), deurklinken worden niet mee beletterd en zullen de oorspronkelijke kleur van de wagen behouden. Ook de binnenkant (bij het openen van de koffer en deuren) wordt niet mee beletterd. De max. foliebreedte is 150 cm. Delen van de wagen die groter zijn, zullen dus een naad / overlapping van vertonen. Ook op delicate plaatsen waarvan LVS weet dat dit op termijn problemen zal geven kan er beslist worden om met een naad te werken. We proberen dit zoveel mogelijk te vermijden, maar helaas is dat niet bij alle voertuigen mogelijk.

LA VIDA solutions VOF – Brusselsesteenweg 31  – 1980 Zemst – 0472 907 305 – info@lavidasolutions.be – www.lavidasolutions.beAlle werkdagen geopend van 9u tot 12u en van 13u tot 17u.

Aanleveren bestanden autobelettering

Aanleveren van de bestanden:

 • Afbeeldingen die aflopend worden gedrukt, voorziet u van een afloop van min. 10 cm.
 • Afbeeldingen die naar vorm worden uitgesneden, voorziet u van een vectorieel knipmasker
 • U werkt in 3 of 4 lagen! (technische tekening – belettering – kleur wagen – window vision)
 • Aan de laag “Technische tekening” mag NIETS gewijzigd worden.
 • Enkel wat in de laag “Belettering” of “Window Vision” staat wordt geproduceerd
 • OPGELET: Gelieve NIETS aan de schaal te veranderen! Alle teksten omzetten naar lettercontouren! Logo’s moeten vectorieel zijn!

Model van de wagen:

U geeft bij bestelling het exacte type van wagen door. U ontvangt van LVS een technische tekening van de wagen. Gelieve deze technische tekening grondig te vergelijken met de te beletteren wagen. Hou hierbij ook rekening met positie van ramen, schuifdeuren, achterdeuren, verhoogd, verlengd, enz. U bent verantwoordelijk dat de opmaak op het juiste model van wagen wordt gemaakt. Als bij de belettering van de wagen blijkt dat de technische tekening niet overeenkomt met de te beletteren wagen, zullen de stickers mogelijks opnieuw gedrukt moeten worden, dit zal gebeuren op uw kosten. Wanneer blijkt dat bezorgde technische tekening niet overeenkomt met de te beletteren wagen heeft LVS het recht om in te staan voor de verdere opmaak van de bestanden. Dit zal gebeuren aan de tarieven die op dat ogenblik van kracht zijn en om oplopende kosten te vermijden. U dient dan op voorhand met de wagen langs te komen, zodat wij foto’s kunnen nemen van de wagen en de wagen zelf kunnen opmeten. Enkel in dat geval draagt LVS de verantwoordelijkheid dat de juiste technische tekening voor de opmaak werd gebruikt.

Opmaak drukklare bestanden:

De opmaak moet gemaakt worden in Illustrator. Heeft u dit programma niet of kent u het programma onvoldoende, dan gaat u meteen naar de paragraaf “Opmaak door LVS”. Bij de opmaak dient u rekening te houden met alle onderstaande punten. Wordt er aan één van deze punten niet voldaan, zullen er extra opmaakkost van 55 EUR per uur bijkomen. Als de timing dit niet toelaat, wordt u van deze extra kosten NIET op voorhand verwittigd.

 • De technische tekening wordt bezorgd op schaal. De vermeldde schaal mag NIET gewijzigd worden.
 • Er wordt gewerkt in 3 lagen: de “technische tekening” (de lijnen van de wagen) die u vergrendeld en waar u NIETS aan veranderd, de “belettering” (alle afbeeldingen, logo’s, tekst, foto’s,…) en een 3e laag “kleur wagen”. Enkel de elementen die in de laag “belettering”staan, worden gedrukt!
 • Wenst u te werken met window vision (geperforeerde stickers op ramen) dan zet u deze in een 4e (bovenste) laag!
 • Alle teksten worden worden omgezet naar lettercontouren!
 • Alle logo’s moeten vectorieel zijn!
 • Stickers worden steeds in CMYK gedrukt. Gelieve alle afbeelding in RGB om te zetten naar CMYK!
 • Afbeeldingen levert u dubbel aan: 1x in lage resolutie verwerkt in het ontwerp en 1x  in hoge resolutie als aparte file (identiek als in het ontwerp)
 • Afbeeldingen die uitgesneden worden naar vorm, voorziet u zelf van een vectorieel knipmasker! (Gelieve de foto’s NIET inphotoshop bij te snijden of de wegsnijding transparant te maken. We hebben een knipmasker nodig!)
 • Gelieve bij aflopende beelden (bv. een full wrap) een afloop van 10 cm (ware grootte) te voorzien langs iedere zijde• Het definitieve bestand wordt als Illustrator of als Illustrator PDF bezorgd aan LVS.

Opmaak door LVS:

Wenst u de opmaak en bestanden door LVS te laten uitvoeren, dan stuurt u alle gegevens en bestanden (afbeeldingen, gewenste layout, gewenst lettertype, tekst, enz.) en een korte omschrijving van het gewenste ontwerp door naar uw contactpersoon bij LVS. U ontvangt een proefdruk van de de layout. U kan aanpassingen aan deze opmaak geven tot u volledig tevreden bent. Van zodra we uw akkoord voor druk hebben ontvangen, kan er een definitieve datum afgesproken worden voor de belettering. U betaalt voor de opmaak 55 EUR per uur.OPGELET: ook wanneer LVS instaat voor de opmaak van bestanden, blijft u verantwoordelijk voor het ontwerp op de juiste technische tekening, alleen wanneer u op voorhand de wagen door ons hebt laten opmeten valt dit ten laste van LVS.

LA VIDA solutions VOF – Brusselsesteenweg 31  – 1980 Zemst – 0472 907 305 – info@lavidasolutions.be – www.lavidasolutions.be – Alle werkdagen geopend van 9u tot 12u en van 13u tot 17u.

Don't be shy

Vraag hier gratis en vrijblijvend uw offerte aan.